Leva vidare gruppen är nu fulltecknad

Vi önskar dig som fått en plats i gruppen välkommen till träffarna.

Välkommen till gruppen för dig där det gått två år eller mer, sedan din förlust.

För att delta i gruppen behöver du ha betalt din medlemsavgift för i år. Det är också viktigt att du kan delta varje gång då detta är en fast grupp med samma deltagare vid alla träffar.

Gruppträffarna är strukturerade både till innehåll och upplägg. Vi kommer ha ta upp olika teman som samtalsledarna tillhandahåller.

Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs terminens grupp in. 

Datum: 14/2, 7/3, 28/3, 25/4, 9/5, 30/5

Kl 18 – 20 samtliga tillfällen. 

Välkommen!