Lättare för sjukskrivna att engagera sig ideellt

Sjukskrivna personer ska enklare kunna engagera sig ideellt. Det klubbades i riksdagen i dag efter en statlig utredning och en proposition från regeringen om att ändra reglerna för sjukersättning. Det är bra, för vår grundlagsstadgade föreningsfrihet bidrar, förutom till att stärka och värna demokratin, till bättre hälsa, både på individuell nivå och i befolkningen som helhet. Läs vidare hos Foru