”Kan jag bli fri från det jag upplevt?” Inspelad föreläsning

Separationer, svåra besked, upplevelser av mobbning och våld – vissa händelser kan skaka om våra liv i grunden. Vad är det som krävs för att kunna bearbeta det det som hänt, läka och komma vidare? Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut, är en av initiativtagarna till RFSL:s Brottsofferjour. Sedan 2010 arbetar hon som privatpraktiserande psykoterapeut. Anneli är bl.a drivande i utvecklingen av psykologisk behandling av personer utsatta för hatrelaterade trauman, såväl i Sverige som internationellt. Anneli föreläser om hur vi kan närma oss de stora och små trauman som vi bär på och som på olika sätt påverkar våra liv. Lyssna på föreläsningen här

Föreläsningen arrangerades av Mansjouren.

Runt 70% av alla som tar sitt liv idag i Sverige är män. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 år. En förklaring till detta är att män i stor utsträckning inte söker professionell hjälp för psykiska hälsoproblem. Vi på Mansjouren vill därför göra allt vi kan för att minska självmorden. Behöver du någon att prata med? Ring oss, vi lyssnar. 08-30 30 20 www.mansjouren.se