Ing-Marie Wieselgren fattas oss 

Igår nåddes vi av den ofattbara nyheten att Ing-Marie Wieselgren inte mer finns bland oss.  

Ing-Marie Wieselgren har under många år oförtrutet arbetat för bättre villkor för människor med psykisk ohälsa.  

Vi inom SPES Stockholm är tacksamma för allt hon gjort, och för allt gott samarbete genom åren. 

Våra tankar går nu till Ing-Maries närstående. 

Pirjo Stråte 
Ordförande SPES Stockholm