I pandemins spår

Martin Hultén, chefläkare inom psykiatri i Region Skåne och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, menar att psykiatrin behöver vara redo att spänna musklerna när pandemin klingar av.

– Man kan mycket väl tänka sig att depression och ångest ökat hos olika grupper på grund av isoleringen, säger han.

När det gäller suicid beskriver han att polisen under pandemin har sett en ökning av ärenden med psykisk ohälsa och suicidalitet.

– Detta har ännu ej slagit igenom i specialistpsykiatrin, men är oroande, säger han.

Läs artikeln i Läkartidningen.