Hur kan samhället bli bättre på att förhindra självmord?

Under de senaste dagarna har Ekot granskat hur vården brister i bedömningarna av självmordsrisk bland unga till exempel.

Även Riksrevisionen har kritiserat Sveriges förebyggande arbete kring självmord i ganska hårda ordalag. Och idag debatterades detta i riksdagen.

Hör Maria Ridderstedt, reporter på Ekot som tillsammans med researcher Victoria Gaunitz, granskat suicidprevention. Hör också Sofia Amloh, som sitter i socialutskottet för Socialdemokraterna och Pia Steensland, som sitter i socialutskottet för Kristdemokraterna.

Lyssna på inslaget