Fortsatt satsning på suicidprevention i länet

Varje år tar drygt 320 människor i Stockholmsregionen sitt liv. Suicid är ett folkhälsoproblem som medför stort lidande. Inte bara för den som tar sitt liv, utan även för anhöriga, närstående och andra.

Liksom föregående år avsätter Stockholms län medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention. Satsningen består av ett kostnadsfritt stöd till kommuner för planering och implementering av evidensbaserade metoder och ges av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Läs vidare