Forskning: Allvarliga brister i sjukvården bidrar till självmord

Risken för självmord ökar kraftigt i akuta livskriser, till exempel en vräkning. Många har kontakt med vården innan de tar sitt liv, men i mer än hälften av fallen har de inte fått rätt hjälp, enligt en färsk vetenskaplig studie. “Det är väldigt allvarligt”, säger forskaren Elin Fröding. Läs vidare