Föräldrars kamp för sina vuxna barn med missbruk

Att vara förälder till ett vuxet barn med ett narkotikamissbruk väcker ofta känslor som oro, skuld, skam och hjälplöshet. Men sekretess gör det svårt för anhöriga att hjälpa en myndig person med missbruksproblem. Det visar ny studie som undersökt föräldrars kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter. Läs vidare i Vetenskap & Hälsa