Färre självmord under första halvåret 2021

Det har funnits en oro för att fler ska ta sitt liv som en konsekvens av pandemin. Men enligt den preliminära statistiken från Socialstyrelsen sjönk antalet självmord från cirka 640 under första halvåret 2020 till cirka 540 under motsvarande period i år. Läs vidare