Digitala samtalsträffar den 2 och 5 december

Välkommen att delta på digital träff via Zoom: torsdagen den 2 december kl  18 – 20 och söndagen den 5 december kl 14 – 16.

Du som förlorat någon närstående i självmord är välkommen att delta i en digital samtalsträff.

Anmälan dig via e-post till: kontakt@spesistockholm.se

Skriv gärna ”anmälan” och datum för träffen i ämnesraden.

Vi begränsar antalet deltagare till sex personer. Du är välkommen oavsett vilken relation du har till den du förlorat och hur lång tid det har gått sedan förlusten.

Eventuella uppdateringar angående dessa två tillfällen görs dels i Stockholms grupp på Facebook, dels här på hemsidan.


Välkommen ❤️