Digital konferens den 10 september

Livsavgörande samverkan – – en digital konferens på den suicidpreventiva dagen 10 september 2021. Riksförbundet SPES är medarrangör och deltar i programgruppen inför planeringen av konferensen, en av programpunkterna kommer att handla om efterlevande.

Välkommen till en nationell digital konferens på den Suicidpreventiva dagen som sätter samordning, samverkan och samarbete i fokus. Med gemensamma krafter kan vi rädda liv!

Under den direktsända digitala konferensen varvas föreläsningar och presentationer från profession, forskare och egenerfarna med paneldiskussioner och inspirerande exempel från praktiken. Annika Dopping tillsammans med Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri, med dr och suicidforskare, leder oss igenom programmet. Läs vidare