Delrapport – Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022

Den 31 september lämnade SKR en delrapport till Socialdepartementet över det arbete som hittills bedrivits inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention under 2022. SKR har stöttat, följt samt varit med och drivit psykisk hälsa-arbetet i Sveriges regioner och kommuner.
Läs eller ladda hem rapporten