Debatt: Utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Läkarna behöver involveras mer i avdelningarnas vardag, framförs i en debattartikel i Läkartidningen. Förändringen av psykiatrin under 70-, 80- och 90-talen syftade till att lägga ned mentalsjukhusen, inrätta psykiatriska kliniker på sjukhusen och bygga ut den öppna vården. Boende och sysselsättning skulle vara socialtjänstens ansvar. Den så kallade psykiatrireformen på 90-talet var egentligen slutfasen i en lång process. Läs vidare i Läkartidningen.