Bli medlem nu!

För dig som ännu inte är medlem, är perioden oktober till och med december en extra bra tid att bli det! Inbetalning som görs under årets sista tre månader gäller också för hela nästa år.

När du blir medlem – eller förnyar ditt medlemskap

… gör du det möjligt för oss att finnas för fler

… blir vi en ännu starkare röst för efterlevande

… förebygger du att suicid sker imorgon

… får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år.

Bli medlem enkelt här