SPES Stockholms medlemsbrev

Snart är det här – vårt nya digitala nyhetsbrev, premiär i juni. Det skickas ut till dig som är medlem, och skickas till e-postadress som du uppgav i samband med att du betalade din medlemsavgift för 2021. Kom ihåg att meddela oss om du byter e-postadress så missar du inte ditt medlemsbrev.